Accountant

Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert. Voor dit beroep is een speciale opleiding nodig. In veel landen is het, net als in Nederland, een wettelijk beschermde titel.

 

AA-accountant

Een AA-accountant houdt zich vooral bezig met de administratie en het maken van een jaarrekening. Het kan ook dat hij een jaarrekening beoordeelt of controleert. Een AA-accountant en is vaak ook een adviseur op financieel gebied en werkt voor het midden- en kleinbedrijf.

AA staat voor Accountant Administratieconsulent. Deze accountants zijn in het bezit van een HBO diploma. AA-accountants staan ingeschreven bij Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountans (NBA).

RA-accountant

Een RA-accountant houdt zich in de praktijk bezig met controlewerkzaamheden en verslaglegging van financiële feiten. RA's verrichten ook in toenememde mate diensten voor het MKB. De historische scheidslijn tussen AA's en RA's is vervaagd en komt in de praktijk nauwelijks meer voor. RA-accountants hebben een universitaire opleiding moeten volgen.

RA staat voor registeraccountant en ze staan ook ingeschreven bij beroepsorganisatie NBA.

 

CISA

CISA® staat voor Certified Information Systems Auditor en is een titel van ISACA. De CISA training leidt op voor het wereldwijd erkende CISA certificaat van ISACA.

ISACA® (Information Systems Audit and Control Association) is een internationale beroepsvereniging met als doel de uitvoering van IT governance, IT auditing, informatiebeveiliging en risicomanagement van automatisering op een hoger plan te brengen door het professionaliseren van haar leden. ISACA heeft meer dan 100.000 leden in 180 landen.